What are you looking for?

Lokomotiv

YaroslavlRussia
1 place 2016 1 place Superfinal
Year of foundation 1966
Division West
General coach: Oleg Krikunenko
2016
Club Name

Nonprofit Partnership “Hockey Club “Lokomotiv” Yaroslavl”

School Name

Children and youth Specialized School of Olympic reserve “Lokomotiv”

Director

Vladimir Samylin

Coaches of the 2016

Oleg Krikunenko

Year of foundation

1966

Best trainees

A. Kiryukhin, Yu. Urychev, S. Varlamov, A. Anisimov, D. Grebeshkov, I. Tkachenko, A. Galimov, A. Vasyunov, I. Yubin, V. Samylin

Achievements

Array place 2010 4 place
Array place 2011 2 place
Array place 2012 5 place
Array place 2013 4 place
Array place 2014 3 place West
Array place 2015 4 place West
Array place 2016 1 place Superfinal
Array place 2017 2 place West
Array place 2018 5 place West
Array place 2019 2 place West