What are you looking for?
23 April 2018, 12:30
2 – 11
0:6 1:2 1:3
Referee: Stepan Kapustin, Vitaliy Novgorodtsev, Alexey Gerasimov

11-12 place. West Play-off (XII Gazprom Neft Cup)

Hammered Washers

03′00″ 0:1
Egor Fomichev (Veresov)
03′36″ 0:2
Andrey Buchinskas (Vinogradov)
07′55″ 0:3
Gleb Bayushev
09′11″ 0:4
Anton Lykov (Perminov)
13′40″ 0:5
Andrey Smirnov
14′31″ 0:6
Anton Lykov
Rasmus Kamarainen (Stromberg) 1:6 21′25″ 1:6
Rasmus Kamarainen (Stromberg)
23′00″ 1:7
Timofey Perminov
29′10″ 1:8
Anton Lykov (Titov)
31′36″ 1:9
Timofey Perminov (Titov)
32′16″ 1:10
Nikita Titov (Perminov)
42′54″ 1:11
Nikita Titov (Verstunin)
Rasmus Baggstrom (Lindroos) 2:11 44′34″ 2:11
Rasmus Baggstrom (Lindroos)
Aapo Niemela
Aapo Niemela
Aku Lindroos
Aku Lindroos
Anton Sokoff
Anton Sokoff
Benjamin Stromberg
Benjamin Stromberg
Henri Lindholm
Henri Lindholm
Jami Aimola
Jami Aimola
Jasper Toivonen
Jasper Toivonen
Joel Valkama
Joel Valkama
Kalle Kulonummi
Kalle Kulonummi
Kristian Hietanen
Kristian Hietanen
Nicolas Kamarainen
Nicolas Kamarainen
Niklas Vatanen
Niklas Vatanen
Rasmus Baggstrom
Rasmus Baggstrom
Rasmus Kamarainen
Rasmus Kamarainen
Sakari Savolainen
Sakari Savolainen
Ville-Veikko Vaisanen
Ville-Veikko Vaisanen
Waltteri Toivainen
Waltteri Toivainen
Andrey Buchinskas
Andrey Buchinskas
Andrey Smirnov
Andrey Smirnov
Anton Lykov
Anton Lykov
Anton Melchankov
Anton Melchankov
Dmitriy Teplenichev
Dmitriy Teplenichev
Egor Fomichev
Egor Fomichev
Egor Tikhomirov
Egor Tikhomirov
Fyodor Arkhipov
Fyodor Arkhipov
Gleb Bayushev
Gleb Bayushev
Gordey Kozlov
Gordey Kozlov
Ivan Ivanov
Ivan Ivanov
Ivan Veresov
Ivan Veresov
Maksim Naumov
Maksim Naumov
Mikhail Verstunin
Mikhail Verstunin
Miron Konovalov
Miron Konovalov
Nikita Titov
Nikita Titov
Rodion Manoilov
Rodion Manoilov
Rustam Abduragimov
Rustam Abduragimov
Saveliy Podshyvalnikov
Saveliy Podshyvalnikov
Stanislav Pozharskiy
Stanislav Pozharskiy
Timofey Perminov
Timofey Perminov
Yaroslav Vinogradov
Yaroslav Vinogradov

Hammered Washers

03′00″ 0:1
Egor Fomichev (Veresov)
03′36″ 0:2
Andrey Buchinskas (Vinogradov)
07′55″ 0:3
Gleb Bayushev
09′11″ 0:4
Anton Lykov (Perminov)
13′40″ 0:5
Andrey Smirnov
14′31″ 0:6
Anton Lykov
Rasmus Kamarainen (Stromberg) 1:6 21′25″ 1:6
Rasmus Kamarainen (Stromberg)
23′00″ 1:7
Timofey Perminov
29′10″ 1:8
Anton Lykov (Titov)
31′36″ 1:9
Timofey Perminov (Titov)
32′16″ 1:10
Nikita Titov (Perminov)
42′54″ 1:11
Nikita Titov (Verstunin)
Rasmus Baggstrom (Lindroos) 2:11 44′34″ 2:11
Rasmus Baggstrom (Lindroos)

Penalty

23 photo