What are you looking for?
26 April 2013, 07:10
0 – 6
0:0 0:0 0:0
Referee: Sergey Bashkirov, Denis Gorbonosov, Ilya Alimov

Hammered Washers

Vydriakov (Fillipov) 1:0 08′22″ 1:0
Vydriakov (Fillipov)
20′53″ 1:1 Kozhevnikov (Pasechnik)
34′29″ 1:2 Petrov
36′41″ 1:3 Fillipov (Utkin)
37′03″ 1:4 Utkin
44′59″ 1:5 Akhunov (Poplevin)
Ansons Raivis
Ansons Raivis
Baiaruns Galeis Marius
Baiaruns Galeis Marius
Barens Toms
Barens Toms
Bergmanis Edvards
Bergmanis Edvards
Berzinsh Ernests
Berzinsh Ernests
Berzinsh Matis
Berzinsh Matis
Bruveris Bruno
Bruveris Bruno
Gavars Feliks
Gavars Feliks
Krustinsh Karlis
Krustinsh Karlis
Lavinsh Martins
Lavinsh Martins
Leps Martins
Leps Martins
Litaunieks Ralfs
Litaunieks Ralfs
Marinsh Kristers
Marinsh Kristers
Orninsh Davis
Orninsh Davis
Ozolinsh Gustavs
Ozolinsh Gustavs
Potapovs Markus
Potapovs Markus
Rudens Toms
Rudens Toms
Tirners Markus
Tirners Markus
Vilmans Denis
Vilmans Denis
Vitolinsh Raimonds
Vitolinsh Raimonds
Akhunov Timur
Akhunov Timur
Bazhurko Grigorii
Bazhurko Grigorii
Filippov Egor
Filippov Egor
Gorshkov Egor
Gorshkov Egor
Karmaev Dmitrii
Karmaev Dmitrii
Karpov Dmitrii
Karpov Dmitrii
Koprov Mikhail
Koprov Mikhail
Kozhevnikov Aleksei
Kozhevnikov Aleksei
Kudrichev Danila
Kudrichev Danila
Lebedev Pavel
Lebedev Pavel
Makarov Mark
Makarov Mark
Murashov Ivan
Murashov Ivan
Okhotnikov Mikhail
Okhotnikov Mikhail
Panchin Matvei
Panchin Matvei
Pasechnik Nikita
Pasechnik Nikita
Petrov Ilia
Petrov Ilia
Poplevin Nikita
Poplevin Nikita
Romanov Roman
Romanov Roman
Rubilov Aleksei
Rubilov Aleksei
Rychkov Aleksandr
Rychkov Aleksandr
Utkin Vadim
Utkin Vadim
Vydriakov Viacheslav
Vydriakov Viacheslav

Hammered Washers

Vydriakov (Fillipov) 1:0 08′22″ 1:0
Vydriakov (Fillipov)
20′53″ 1:1 Kozhevnikov (Pasechnik)
34′29″ 1:2 Petrov
36′41″ 1:3 Fillipov (Utkin)
37′03″ 1:4 Utkin
44′59″ 1:5 Akhunov (Poplevin)

Penalty