What are you looking for?
20 April 2018, 09:00
2 – 10
1:4 1:4 0:2
Referee: Stepan Korshak, Dmitri Orlov, Vladimir Ermakov

Jung Adler Mannheim - SKA. West preliminary stage (XI Gazprom Neft Cup)

Hammered Washers

00′49″ 0:1
Vladislav Lander (Ilyin, Vasilyev)
02′18″ 0:2
Vyacheslav Vasilyev (Prokhorov)
Denis Root (Aul) 1:2 02′28″ 1:2
Denis Root (Aul)
03′14″ 1:3
Ivan Lobanov (Ilyin)
05′58″ 1:4
Roman Santalov (Sergeev, Naurzbaev)
22′57″ 1:5
Yevgeniy Menshenin (Timashkov, Barabanov)
Richards Griva (Kolomeitsev) 2:5 24′56″ 2:5
Richards Griva (Kolomeitsev)
25′57″ 2:6
Arseniy Ilyin (Stefanishin)
32′22″ 2:7
Arseniy Ilyin (Lobanov)
32′46″ 2:8
Maksim Barabanov (Menshenin)
32′52″ 2:9
Vyacheslav Vasilyev (Prokhorov, Marininov)
41′49″ 2:10
Makar Timashkov (Barabanov)
Cedrik Wijacki
Cedrik Wijacki
Daniel Kettler
Daniel Kettler
Darian Rozling
Darian Rozling
Denis Root
Denis Root
Elias Aul
Elias Aul
Gustavs Griva
Gustavs Griva
Justin Kistner
Justin Kistner
Kayra Aktas
Kayra Aktas
Lennox Werle
Lennox Werle
Mariskal Schpat
Mariskal Schpat
Mickola Ovchinnikov
Mickola Ovchinnikov
Nico Bartholome
Nico Bartholome
Nikita Hoffmann
Nikita Hoffmann
Nikita Kluev
Nikita Kluev
Nikita Kolomeitsev
Nikita Kolomeitsev
Philipp Butakov
Philipp Butakov
Richards Griva
Richards Griva
Robert Armstrong
Robert Armstrong
Sasha Pitaev
Sasha Pitaev
Tobias Krestan
Tobias Krestan
Alexander Sapozhnikov
Alexander Sapozhnikov
Arseniy Ilyin
Arseniy Ilyin
Daniil Kisolobov
Daniil Kisolobov
Daniil Prokhorov
Daniil Prokhorov
Egor Gritsenko
Egor Gritsenko
Egor Marininov
Egor Marininov
Fyodor Sergeev
Fyodor Sergeev
Gleb Kamyshov
Gleb Kamyshov
Ivan Kravchenko
Ivan Kravchenko
Ivan Lobanov
Ivan Lobanov
Ivan Stefanishin
Ivan Stefanishin
Makar Timashkov
Makar Timashkov
Maksim Barabanov
Maksim Barabanov
Nikita Semak
Nikita Semak
Roman Santalov
Roman Santalov
Sebastian Afanasyev
Sebastian Afanasyev
Timur Naurzbaev
Timur Naurzbaev
Viktor Levchenko
Viktor Levchenko
Vladislav Fedyaev
Vladislav Fedyaev
Vladislav Lander
Vladislav Lander
Vyacheslav Vasilyev
Vyacheslav Vasilyev
Yevgeniy Menshenin
Yevgeniy Menshenin

Hammered Washers

00′49″ 0:1
Vladislav Lander (Ilyin, Vasilyev)
02′18″ 0:2
Vyacheslav Vasilyev (Prokhorov)
Denis Root (Aul) 1:2 02′28″ 1:2
Denis Root (Aul)
03′14″ 1:3
Ivan Lobanov (Ilyin)
05′58″ 1:4
Roman Santalov (Sergeev, Naurzbaev)
22′57″ 1:5
Yevgeniy Menshenin (Timashkov, Barabanov)
Richards Griva (Kolomeitsev) 2:5 24′56″ 2:5
Richards Griva (Kolomeitsev)
25′57″ 2:6
Arseniy Ilyin (Stefanishin)
32′22″ 2:7
Arseniy Ilyin (Lobanov)
32′46″ 2:8
Maksim Barabanov (Menshenin)
32′52″ 2:9
Vyacheslav Vasilyev (Prokhorov, Marininov)
41′49″ 2:10
Makar Timashkov (Barabanov)

Penalty

23 photo